MTAT.03.253 Tekstitöötlus (OpenOffice), 2EAP

Text Processing (OpenOffice)

Valik- või vabaainena kõigile huvilistele

Veebipõhine õpe 3.-16.õppenädal

Juhendaja Tiina Lasn

Küsimused: tiina.lasn at ut dot ee

Õppematerjalid, ülesanded ja testid on keskkonnas http://moodle.ut.ee.

Kursuse lõpetamisel oskab õppija

 • kasutada OpenOffice erinevaid versioone,
 • salvestada dokumendi edastamiseks ettenähtud laiendiga,
 • koostada ja vormistada tabeleid,
 • korrastada, muuta ja täiendada tabelit,
 • koostada arvutuseeskirju ja kasutada funktsioone,
 • kasutada arvutuseeskirjades eri tüüpi lahtri aadresse,
 • sorteerida ja filtreerida andmeid,
 • analüüsida andmeid, koostada vahetulemusi,
 • koostada liigend- ehk risttabeleid (andmepiloot/PivotTable),
 • koostada diagramme ja korrigeerida diagrammi osi,
 • printida tabeleid ja diagramme.

Hindamine: kõigi kohustuslike tööde vormistus vastab nõuetele, puudustega töö saadetakse tagasi korrastamisele.

Sidebar
Page edit