Kasutajaliideste kavandamine (2011)

 • Kursuse kood: MTAT.03.032 Kasutajaliideste kavandamine
 • Loengud:
  • R 10.15 - 12.00 Liivi 2-405
  • 25.02.11, 04.03.11 ja 08.04.11 loengut ei toimu!
 • Lektor: Erkki Leego, erkki.leego@ut.ee, skype: erkki.leego
 • Eksamid:
  • 30.05.11 kell 12.00 ruum L.405 (piirarv 48)
  • 07.06.11 kell 9.00 ruum L.111 (piirarv 75)
  • korduseksam: 20.06.11 kell 12.00 ruum L.405

Kasutajaliides on värav süsteemi ja kasutaja vahel. Hea kasutajaliides võib teha mõnusaks muidu viletsa funktsionaalsusega süsteemi ja ebamugav kasutajaliides kõlbmatuks väga asjaliku süsteemi. Loengus käsitletakse liideste loomise disaini- ja arendusprotsesse ning vaadeldakse kasutatavuse erinevaid aspekte.

Läbitavad teemad:

 • Kasutatavuse aspektid
 • Kasutajaliideste kavandamise teooria ja praktilised põhialused.

Iseseisev töö:

 • Lugeda lisamaterjali loengute teemade kohta vastavalt loengus antud juhistele.
 • Koostada tuleb grupitööna ühe rakenduse kasutajaliidese infotehnoloogiline lähteülesanne (30% aine hindest).
 • Kodutöö teemade valik. Võib valida oma teema.
 • Isesseisva töö tähtaeg on 15.05.11.
 • Töörühma koosseis, nimi, kodutöö valik ja lahenduse lühikirjeldus tuleb esitada 20.03.11-ks. Saata erkki.leego@ut.ee.

Eksam on kirjalik ja moodustab 70% hindest.

Kursuse raamat on "Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th edition)", Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, 2009.

edit