Praktikumid

Tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Igal rühmal on kindel juhendaja ning iganädalane praktikumi aeg. Iga ülesande lahendus annab meeskonnaliikmetele võrdselt (maksimaalselt 10) punkti.

Praktikumi ülesande lahenduse esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:

 • kuni 1 päev - 10%
 • kuni 1 nädal - 50%
 • muidu - 100%

Praktikumid toimuvad kahenädalastes tsüklides, mille jooksul peavad tudengid lahedama vastava ülesande. Lahendust tuleb esitada vastava tsükli lõpus. Paaris nädalatel tutvustatakse praktikumis uut ülesannet, paaritutel nädalatel toimub eelmise ülesande hindamine ja saab küsida küsimusi uue ülesanda kohta (toimub konsultatsioon).

Ajakava:

 • Nädal 2 - Meeskondade moodustamine. Praktikumi 1 tutvustus.
 • Nädal 3 - Praktikumi 1 konsultatsioon.
 • Nädal 4 - Praktikumi 1 tähtaeg. Praktikumi 2 tutvustus.
 • Nädal 5 - Praktikumi 1 kaitsmine. Praktikumi 2 konsultatsioon.
 • Nädal 6 - Praktikumi 2 tähtaeg. Praktikumi 3 tutvustus.
 • Nädal 7 - Praktikumi 2 kaitsmine. Praktikumi 3 konsultatsioon.
 • Nädal 8 - Praktikumi 3 tähtaeg. Praktikumi 4 tutvustus.
 • Nädal 9 - Praktikumi 3 kaitsmine. Praktikumi 4 konsultatsioon.
 • Nädal 10 - Praktikumi 4 tähtaeg. Praktikumi 5 tutvustus.
 • Nädal 11 - Praktikumi 4 kaitsmine. Praktikumi 5 konsultatsioon.
 • Nädal 12 - Praktikumi 5 tähtaeg. Praktikumi 6 tutvustus.
 • Nädal 13 - Praktikumi 5 kaitsmine. Praktikumi 6 konsultatsioon.
 • Nädal 14 - Praktikumi 6 tähtaeg. Praktikumi 7 tutvustus.
 • Nädal 15 - Praktikumi 6 kaitsmine. Praktikumi 7 konsultatsioon.
 • Nädal 16 - Praktikumi 7 kaitsmine. Seitsmenda praktikumi tähtaeg on varem: lahendus esitada hiljemalt 15. nädala laupäeva õhtul!

Hindamisel peab ülesande lahendust kaitsma juhuslikult valitud meeskonnaliige. Lahenduse hinnet määratakse valemiga L*S, kus L on lahenduse korrektsus ning S \in [0,5..1] on valitud rühma liikme selgituste adekvaatsus. Selle valemi eesmärk on tagada, et kõik rühma liikmed teevad tööd. S=1 peaks olema lihtne saada, kui inimene saab aru kuidas lahendus töötab. Kõik meeskonnaliikmed saavad lahenduse eest võrdse hinde. Praktikumi ülesande lahenduse esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:

 • kuni 1 päev - 10%
 • kuni 1 nädal - 50%
 • muidu - 100%


 • Iga rühm peab lahendama kõik ülesanded iseseisvalt!
 • Kui ülesannete tekstide mõistmisel või tõlgendamisel on raskusi või mitmetimõistetavusi, tuleb ülesannet tõlgendada võimalikult reaalse elu lähedaselt: lahendus või tulemus peab olema selline, nagu temast päriselus kõige rohkem kasu oleks või millisena ta kõige mõistlikum oleks! Ülesannete lahtimõtestamisel võib abi küsida ka juhendajalt.

Praktikumid

 1. Kassasüsteemi tutvustus (nädal 2-3)
 2. Projekti planeerimine (nädal 4-5)
 3. Nõuete analüüs ja modelleerimine (nädal 6-7)
 4. Liidestamine andmebaasiga (nädal 8-9)
 5. Automaattestid, debuggeri kasutamine (nädal 10-11)
 6. Refaktoreerimine, Maven (nädal 12-13)
 7. Mustrid, XML (nädal 14-15, hindamine nädalal 16)Praktikumiajad

Arvutipraktikumid toimuvad Liivi 2-203.

 1. Esmaspäev 12:15 juhendaja Reina Uba
 2. Teisipäev 10:15 juhendaja Dmitri Danilov
 3. Kolmapäev 12:15 juhendaja Tanel Käär
 4. Neljapäev 14:15 juhendaja Dmitri DanilovEelmise aasta tulemustest

Eelmise aasta tulemustest lähevad arvesse praktikumide tulemused. Kuid vastutavad lektorid soovitavad tungivalt parema hinde saamiseks praktikumid uuesti läbi teha.

Sidebar
Page edit