Kodutööd

Lugege palun läbi järgnev juhend: Aine läbimise juhend

Lühikokkuvõte juhendist:

Lisaks on sessi ajal arvestus, mis on lühivastustega küsimustega.

edit