Loengud

  1. Esimene loeng (30.08) - Sissejuhatus, ajalugu, keeled ja translaatorid, Python; administratiivinfo
  2. Teine loeng (06.09) - Nimed ja muutujad, baastüübid, omistamine, aritmeetilised avaldised, standardteegid
  3. Kolmas loeng (13.09) - Loogilised avaldised, hargnemisdirektiivid, funktsioonid
  4. Neljas loeng (27.09) - Jadaiteraator ja määratud tsüklid, eelkontrolliga tsükkel, tsükli kontrolldirektiivid
  5. Viies loeng (11.10) - Järjendid: listid, ennikud, sõned; massivide töötlemine; eedefineeritud operatsioonid järjenditel
  6. Kuues loeng (25.10) - Sõnastikud, moodulid, nimeruumid ja nimede skoop; täisarvude esitamine
  7. Seitsmes loeng (08.11) - Rekursioon; sabarekursioon vs. iteratsioon; erinevad rekursiooniskeemid
  8. Kaheksas loeng (22.11) - Eksamist
edit