Loenguplaan kevadel 2011

 1. Sissejuhatus, abiinfo SLAIDID
 2. Regulaaravaldised ja skriptimine UNIX ja Windows operatsioonisüsteemides.
  1. Windowsi pakkfailidega töötamine SLAIDID
  2. Unix käsud ja skriptimine SLAIDID
  • 25. veebruaril loengut ei ole.
 3. Operatsioonisüsteemi mõiste, ajalugu, struktuur SLAIDID
 4. Protsessid ja lõimed SLAIDID
 5. Mäluhaldus SLAIDID
 6. Failisüsteemid SLAIDID
 7. Kaitse ja turvalisus SLAIDID
 8. Tudengite tööd esitatakse seekord ainult kirjalikult.

Kodused ülesanded

Wikilehekülje redigeerimise alused - tähtaeg 18. veebruar - 2p

 1. Oma wikilehe esilehele loo nimekiri oma oskustest erinevate operatsioonisüsteemidega. Oma wikilehe pealeht
 2. Tuju tõstmiseks - otsida veebist mõnest oma lemmik koomiksisarjast operatsioonisüsteemidega seotud koomiks. Pane see oma Wikilehe esilehele koos originaalasukohale viitava lingiga.
 3. Oma wikilehe külgribale oluliste linkide lisamine
 4. Õpi kasutama käsureakäske (siin on Windowsi ja linuxi käsud läbisegi): cd, ls, dir, cp, rm, pwd, xcopy, dir, move. Lisaks ka muud failihalduskäsud, mida leiate.

Windowsi pakkfailid ja Regulaaravaldised - tähtaeg 4. märts

Soojendusülesanne - Boonusülesanne - 2 punkti

Kirjuta pakkfail nimega fun.cmd, mis teeb järgmist:

 • Lubab sisestada ühe parameetri, rohkemate korral annab vastava veateate.
 • Parameetri 1 korral käivitatakse kalkulaator;
 • Param. 2 korral käivitatakse joonistusprogramm paint.
 • Param. /h korral kuvatakse antud pakkfaili kasutamise abiinfo.
 • Parameetrina esitatud faili korral (nt asi.txt) kuvatakse käsureale kommentaaridega:
  1. kettadraiv, kus fail asub
  2. Tee failini
  3. Faili nimi
  4. Faili laiend
  5. Faili suurus
  6. Faili loomis/muutmisaeg

fun.cmd [1 | 2 | tee/failinimi.laiend | /h]

Skripti kood esita eelvormindatud tekstina Wikilehel nimega WinFun.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Pakkfaili kirjutamine - 3 punkti

Kirjuta pakkfail mis kasutab eesmärgipäraselt kõiki järgnevaid käske: IF, FOR, XCOPY, >>, <, DEL, ECHO, DIR

Kirjuta kirjutatud pakkfaili kohta ülesandepüstitus - mida ta tegema peab ja mis tingimustel see töötab. Tagada olukord, et valesti ei ole seda pakkfaili võimalik kasutada. Lisaks võib kasutada muid meelepäraseid käske.

Pakkfail peab suutma töötada vähemalt ühe parameetriga.

Pane Wikilehele nimega WinBatch välja:

 1. Ülesande püstitus, mida Windowsi pakkfail peaks tegema.
 2. Eelvormindatud tekstina pakkfaili kood ise.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Powershelli skripti redigeerimine vastavalt vajadusele - 3 punkti

Mõtle välja mingi ülesanne, mida saaks lahendada kasutades Windowsi Powershelli.

Mine Windows PowerShell Script Repository leheküljele ja otsi sealt oma vajadustele sarnanev skript.

Muuda skripti (või ka oma ülesannet, nii et oleks vaja vastavat skripti muuta) selliselt, et see täidaks antud ülesande.

Pane Wikilehele nimega WinPowSh välja:

 1. Ülesande püstitus, mida Powershelli skript peaks tegema.
 2. Link repositooriumis leidunud skriptile sarnase probleemi lahendamiseks, mida kohendamiseks kasutad
 3. Eelvormindatud tekstina muudetud Powershelli kood ise - muudetud kohad kommenteerida/vormistusel kuvada muu värviga.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Regulaaravaldise loomine - Boonusülesanne - 2 punkti

Windowsi Powershell keskkond võimaldab lahedamalt kasutada regulaaravaldiste kasutamist sobivate ridade leidmisel.

 1. Otsi veebist regulaaravaldiste kasutamise kohta Windows operatsioonisüsteemist, nii et oleksid võimeline ise ühe sellise avaldise kirjutama.
 2. Mõtle välja ülesandepüstitus, mille lahendamine nõuab regulaaravaldise loomist.
 3. Kirjuta vastav lahendus.

Pane Wikilehele nimega WinRegul välja:

 1. Ülesande püstitus, mida regulaaravaldis otsib.
 2. Regulaaravaldis vastavate kirjete leidmiseks

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).


UNIXi kestaskriptid ja Regulaaravaldised - tähtaeg 18. märts

Kestaskripti kirjutamine - 3 punkti

 1. Kirjuta Unixi kestaskript, mis saab ette parameetritena kaks kataloogi/faili ja teeb nendega järgmist:
  1. Kontrollib ja annab vastava abiinfo selle kohta, kui mõni parameetritest ei ole õigel kujul/puudub.
  2. Võrdleb ja kuvab kasutajale parameetritena antud kaustades erinenud failid/kaustad.
  3. Sünkroniseerib kaustad värskemate failide järgi.

Pane Wikilehele nimega ShSkript välja:

 1. Ülesande püstitus, mida skript peaks tegema.
 2. Eelvormindatud tekstina skripti kood ise.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Kestaskripti kirjutamine - Boonusülesanne - 2 punkti

Kirjuta kestaskript, mis nõuab kasutajalt ühe (või rohkem) sisendi(t). Edasi teeb sellega midagi asjalikku. Kirjuta täpne ülesandepüstitus ise, mida skript peab tegema ja kuidas see lahendatud on.

Pane Wikilehele nimega ShBonus välja:

 1. Ülesande püstitus, mida skript peaks tegema.
 2. Eelvormindatud tekstina skripti kood ise.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Regulaaravaldise loomine - 2 punkti

 1. Mõtle välja ülesandepüstitus, mille lahendamine nõuab Unix keskkonnas regulaaravaldise loomist.
 2. Kirjuta vastav lahendus.

Pane Wikilehele nimega UnixRegul välja:

 1. Ülesande püstitus, mida regulaaravaldis otsib.
 2. Regulaaravaldis vastavate kirjete leidmiseks

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).


Eksamiks valmistumine - tähtaeg 15. aprill

Loengumärkmed - Boonusülesanne 4 punkti

Tee Wikilehele nimega OSNotes tabel (või muul viisil viisakalt jaotatud infokogum), kus on:

 1. Alustades neljandast loengust loengutes kõlanud olulisemad märksõnad (olulisuse osas otsustad ise):
 2. Kirjuta märksõna järele selgitus/tähendus oma sõnadega;
 3. Konkreetne näide antud asja kasutamise kohta;
 4. Täienda tabelit jooksvalt loengute toimumise järel.

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet esitanud).


Arvutiga käivituvate protsesside analüüs Windowsis - tähtaeg 5. aprill

registrifaili analüüs - 7 punkti

Aegajalt juhtub, et tuleb olla abiks teiste (või enda) arvutist viiruste taga ajamisel. Windows XP (Windows 7) operatsioonisüsteemis on tööriista "Registry editor" abil saada (lisaks muule) ülevaade programmidest/protsessidest mis käivitatakse koos arvutiga.

Ka paljud pahalased lisavad ka oma kirje käivitatavate programmide hulka.

Ülesandes on antud mingi (tõenäoliselt pahalastega nakatatud) arvuti registrifail, mis on võetud regedit.exe abil harust:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

64 bitilise operatsiooniüsteemiga arvutis võib leida selise info aga harust:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Ülesandeks on selle faili kohta teha aruanne - mida mingi kirje (programm) tähendab ja kas see on süsteemi töötamisel oluline või oleks targem see kirje registrist eemaldada (kirjeldus teha eesti keeles).

Töö lahendamisel tuleb kasutada Internetti ;)
Lahendusi ootan PMWiki vormingus, sarnaselt näidislahendusega.

Hindamisel arvestatakse kirjelduste põhjalikkust ja vastavust õppejõu arvamusega (õppejõu arvates viirusekirje tuleks eemaldada).

Pane Wikilehele nimega Reg välja:

 1. Analüüsitav registrifail (vt SIIN), kindlasti lisa lahendusele ka faili number.
 2. Tabeli vormis ülaltoodud kirjete (programmide) analüüs. Kirjelduse kirjutad eesti keeles.

---

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Oma/tuttava Windows operatsioonisüsteemiga arvutiga käivituvate programmide uurimine - Boonusülesanne - 2 punkti

Programmi regedit.exe abil vaata harusse (ja salvesta selles harus olev info faili):

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

või 64 bitilise operatsiooniüsteemiga arvutis:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Tee selle kohta samasugune analüüs nagu põhiülesanne nõuab.

Pane Wikilehele nimega RegBonus välja:

 1. Analüüsitava registrifaili sisu.
 2. Tabeli vormis ülaltoodud kirjete (programmide) analüüs. Kirjelduse kirjutad eesti keeles.

---

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).


Boonusülesanne kettamassiivide kohta:

 • Tähtaeg: 16. aprill 2010
 • Tasu: Sõltuvalt ülesandepüstitusest ja esitusest (lahendus videos) kuni 7p

Õigel lehel ülesande esitanud tudengite nimekiri on SIIN. (Kelle lingi järel on küsimärk - ei ole ülesannet lahendanud).

Eeldused:

 1. Arvuti vaba ruumiga ~30-50 GB
 2. Arvutis tarkvara VMware Workstation (nõuab registreerumist, proovimiseks saab kasutada kuu aega). 5 kõvakettaga VMware masina kirjeldus - võib teha ka ise oma konfiga masina.
 3. Mikrofon (+ multimeediatarkvara)

Ülesanne:

 1. Loo ülesandepüstitus RAID kettamassiivi ja/või LVM kasutamiseks.
 2. Paigalda oma mitme kettaga virtuaalmasinasse Linux ja täida oma väljapakutud ülesanne luues vastava kettajaotuse.
  1. Kuna VMware Workstation lubab salvestada masinastoimuva videona, siis tuleks seda ka teha.
  2. Lisaks pildile on vaja kõrvale lugeda selgitav jutt. Kuna VMware seda vaikimisi teha ei luba, siis on lahenduseks kõrval salvestada jutt audiofaili ning hiljem see VirtualDub'i vms kasutades kokku panna.
  3. Tulemuseks tuleb esitada videofail ning ülesandepüstitus. Video pikkus ajaliselt võiks olla max 10 min. Videofaili suurus: max 75MB
  4. Kuna hetkel on lehel faili üleslaadimise piiriks ~13,5MB (ilmselt 15000000 B) siis on soovitav video teha mitmes osas (lõigata hiljem juppideks).
   1. Video pakkimiseks võib kasutada XVID koodekit.
   2. Heli pakkimiseks võib kasuda MP3 või AC3 koodekeid.
   3. Kui VLC näitab videot, siis on korras.
 3. Ülesande võib lahendada ka nt Windows 7 kasutades