Objektorienteeritud programmeerimine

 • Loengud: E 10:15, Liivi 2-111
 • Praktikumid: T 8:15, Liivi 2-004 (inf2), 203 (inf1)
 • Praktikumid: T 10:15, Liivi 2-004 (5. rühm)
 • Praktikumid: K 8:15, Liivi 2-203 (inf3)
 • Praktikumid: K 10:15, Liivi 2-004 (1. rühm), 203 (2. rühm)
 • Praktikumid: N 10:15, Liivi 2-004 (3. rühm), 203 (4. rühm)
 • Hinde kujunemine, abiinfo, tulemused: http://moodle.ut.ee
 • Eksam: 23.05 10.15
 • Eksam: 07.06 12.15
 • Eksam: 14.06 12.15
 • Korduseksam: 21.06 12.15

Loengute ja praktikumide materjalid on keskkonnas Moodle http://moodle.ut.ee/

 • Küsimused: helle.Hein at ut dot ee
Sidebar
Page edit