MTAT.05.086 Loogilise programmeerimise meetod
(Logic Programming Techniques)

 • Loengud: E 14:15, T 12:15 Liivi 2-004 (paaris nädalad)
 • Praktikumid: E 14:15, T 12:15 Liivi 2-004 (paaritud nädalad)
 • Küsimused: alisa.pankova at ut dot ee

Programmeerimine keeles Prolog: faktid, reeglid ja päringud. Unifitseerimine ja resolutsioon. Aritmeetika ja listid. Keerdülesannete lahendamine. Prologi rakendused intellektitehnikas ja lingvistikas.

Materjalid ja testid: http://moodle.ut.ee

Arvestuseks on vaja koguda üks kahest:

 • harjutusülesannete, lisaülesannete, testide ja loengute eest 55 punkti 80-st
 • harjutusülesannete, lisaülesannete, testide, loengute ja kontrolltöö eest 61 punkti (kontrolltöö eest saab kuni 60 punkti).

Hindamine

 • Kahe nädalaga saab koguda 10 punkti
  • praktikumiülesanne: 4 p.
  • lisaülesanne: 4 p.
  • loeng: 1p.
  • test: 1p.
 • Kodutööde (praktikumi- ja lisaülesannete) lahendamiseks on ette nähtud üks nädal. Lahenduste esitamine toimub Moodle'i kaudu. Hilinenud lahendused kaotavad 50% punktidest nädalas.
  • Töö on esitatud õigeks ajaks: max 4p.
  • Hilinemine kuni üks nädal: max 2p.
  • Hilinemine kuni kaks nädalat: max 1p.
  • Hilinemine rohkem kui kaks nädalat: 0p.
 • Testi lahendamiseks on ette nähtud üks nädal. Testid asuvad Moodle'is. Pärast tähtaja möödumist teste enam lahendada ei saa.
Sidebar
Page edit