Estonian Terminology

 • absorption - neelduvus (neelduvus + hajutavus + läbipaistvus = 1)
 • additive color reproduction system -
 • adjacency - külgnevus
 • border - piir
 • brightness - näiv heledus
 • chromaticity - kromaatilisus
 • chromaticity coordinates -
 • color complement - täiendvärv
 • color gamut -
 • color space - värviruum
 • cone cell - kolvike (värvusretseptor)
 • connected component - seotud komponent
 • contrast - kontrastsus
 • cyan -
 • dynamic range - dünaamiline ulatus
 • false-color -
 • frequency domain - sagedusesitus
 • grayscale - halltoonide skaala
 • hue - värvitoon
 • image acquisition - jäädvustamine
 • isopreference curve - samakvaliteetsusjoon (tasandil bitisügavus k vs. pikslite hulk N)
 • luminance - heledus (cd/m2)
 • neighborhood - naabrus
 • primary color - põhivärv
 • pseudo-color - pseudovärv
 • quantization - väärtuste diskreetimine, kvantimine
 • recognition - tuvastamine
 • reflectivity - hajutavus
 • rod cell - kepike
 • sampling - kordinaatide diskreetimine, sämplimine
 • saturation - küllastumine
 • secondary color - sekundaarvärv
 • sharpening - teravustamine
 • smoothing - silumine
 • spatial coordinates - ruumilised/tasandilised koordinaadid
 • spatial domain - ruumesitus/piltesitus
 • subtractive color reproduction system -
 • transmissivity - läbipaistvust
 • trichromatic coefficients - trikromaatilised koefitsiendid
 • tristimulus values -
 • dilation -laiendamine
 • erosion - kitsendamine, kulutamine, ihumine?
 • opening - sisemus, avand?
 • closing - sulund
 • hit-or-miss transformation - pihtas-möödas teisendus
 • boundary extraction - piirjoone eristamine
 • region filling - regiooni täitmine
 • connected component - sidususkomponent
 • convex hull - kumer kate
 • thinning - õhendamine?, hõrendamine
 • thickening - paksendamine
 • skeleton - skelett
 • pruning - kärpimine, pügamine
 • continuous Fourier transform - pidev Fourier teiesndus
 • discrete Fourier traqnsform - diskreetne Fourier teisendus
 • continuous signal - pidev signaal
 • discrete signal - diskretiseeritud signaal
 • contnuous spectrum -pidev spekter
 • discrete spectrum - discreetne specter
 • power spectrum - energia spekter, spektraalenerigia jaotus
 • base function - baasfunktsioon, kandefunktsioon
 • zero-phase shift filter - faasinihkevaba filter
 • low-pass filter - madalpääsufilter
 • high-pass filter - kõrgpääsufilter
 • band-reject filter - ?summutav? ribafilter
 • band-pass filter - ribafilter
 • homomorphic filter - homomorfne filter
 • edge - serv
 • line - joon
 • edge detection - serva tuvastamine
 • mask response - maski vastus
 • zero-crossing - märgi vahetus
 • non-maximum suppression - mittemaksmumi allasurumine?
 • blob - blob, täpp, plekk
 • scale-space - skaalaruum
 • corner detection - nurkpunktide tuvastamine
 • image segmentation - pildi segmenteerine, pildi tükeldamine
 • threshold -lävend
 • thresholding - lävendamine, lävendfilter, lävendfiltreerimine.
 • watershed algorithm - üleujutamismeetod?
 • region splitting and merging - alade jagamine ja ühendamine
 • motion segmentation - liikumine järgi segmenteerimine
 • dynamic, adaptive, local, global, optimal - dünaamiline, adaptiivne, lokaalne, globaalne, optimaalne
 • multispectral - mitmekanaliline või multispektraalne
 • region growing - regioonide kasvatamine
 • ADI (Accumulated Difference Image) - akumuleeritud erinevuste pilt.
 • Hough transform - Hough teisendus
Edit: header| contents| footer| sidebar