Hajussüsteemide koduülesanded (sügis 2011)

  1. Realiseerida lõimede kasutamise jagaja-töötajad, meeskonna (pole ühte võrdsemat ega otsest jagajat) ja konveieri mudel. Keskkond ja probleemi püstitus on vabalt valitavad. Tähtaeg: 30. september
  2. Realiseerida kaugprotseduuride tehnoloogiat kasutades klient-server lahendus. Analoogselt lõimede ülesandega jätame konkreetse probleemi teile endile välja mõelda. Mõned ideed: teadetetahvel, RPC talk (st mõlemal partneril käib korraga nii server kui klient). Lahendus vormistada ONC RPC, DCE RPC (st Windowsi) või XML-RPC süsteemi kasutades. Tähtaeg: 28. oktoober
  3. Realiseerida Java RMI tehnoloogiat kasutav hajusrakendus. Konkreetne ülesande püstitus on vaba, oluline on RMI kasutamine. Portida saadud lahendus Java CORBA tehnoloogiat kasutama. Tähtaeg: 22. november
  4. Realiseerida lihtne SOAP liidesega veebiteenus, kus aluseks on liidese kirjeldus WSDL kujul (automaatselt genereeritud liideste realisatsioonidega) ning server on realiseeritud ühes keeles ning kaks klienti on realiseeritud kahes muus keeles/raamistikus. Tähtaeg: 20. detsember
Sidebar
Page edit