1. loeng. Sissejuhatus

Kursuse tutvustus. 10 min.
Ülevaade ümbrusest. 15.min
Läbivad ülesanded. Näide: Interaktiivne Liivi 2 plaan. 10 min.

Tegevused:

  1. Nende vahendite klastripilve koostamine, mida kursusel osalejad on viimase paari aasta jooksul õppetöös kasutanud. Kasutaks Wordle'it? http://www.wordle.net/ Teksti võiks teha Google Docs'is. Järeldus: See oleks hea eelteadmiste teadasaamiskes meetod ka koolis. Metoodikast: Google Docs'is igaüks, kes vastavat vahendit on kasutanud, kopeerib selle (tuleb Wordle'is vastavalt suuremate tähtedega).
  2. Positiivsed ja negatiivsed juhtumid senises õppetöös.

Lõpetamine.

Sidebar
Page edit