Läbivad ülesanded

Kirjutage valitud teema taha värviliselt oma nimi

Pole veel valinud: Kristo Ambur, Rasmus Koorits

 1. Liivi 2 interaktiivse kaardi täiendamine (2-3 inimest)
    Rasmus Sõõru, Kaspar Kohler, Raido Raagmaa uus versioon
 1. Soovituste lehe täiendamine ja teiste kaasamine selleks.(1 inimene) Liisi Neola
 2. Raamatupidamine (kohaoleku tabeli koostamine)ja puudujate tööde arvestamine. (2 inimest) Maret Kivirand, Sigrid Alaveer
 3. Isesisvate tundide algusvideote ülesvõtmine ja riputamine, nende põhjal mingi tagasiside tegemine. (2 inimest)
 4. Mis on MOOC ja lühinäide selle kohta. Merilin Säde Soovitav viide: MOOC Guide
 5. Kuidas kasutada erinevaid sotsiaalmeedia vahendeid klassitunnis. Mari-Liis Soomets
 6. Koolikursuse mingi X aine Y teema sidumine IKT-ga. (2 teema puhul 2 inimest) Risko Ruus, Eva-Mari Luts
 7. Parima tunni valimise kriteeriumite väljatöötamine ja kursuse lõpus parima tunni valimise organiseerimine. Külli Kallas Parim tund
 8. e-almanahhi koostamine. Selles võiksid olla iga osaleja pilt ja mingi temapoolne iseloomustus enda kohta. Samas võiks sellest välja lugeda selle, miks antud osaleja seda kursust õppima tuli ja mida uut ja huvitavat ta sellest kursusest teada sai. Muidugi võib sinna veel midagi huvitavat koostaja poolt välja pakkuda. Külliki Otsa E-almanahh

Nimekiri on lahtine - pakkuge veel teemasid.

Sidebar
Page edit