Tunniks vajalik

Arvuti olemasolu.

Tunni eesmärk

Koostada ristsõna programmiga Puzzlemaker ja see hiljem Microsoft Wordis vm salvestada ja täiendada.

Ristsõna tuleb koostada loomade teemal.

Tunni lõpus palun täida tagasiside.

Tehtud ristsõnad

1. Külli ja Merilin

2. Mari-Liis ja Sigrid

3. Kaspar ja Raido

4. Rasmus ja Taavi

5. Liisi

6. Eva-Mari

Sidebar
Page edit