Juhend

1. Teema valik
Teema valikusse tuleb suhtuda loominguliselt. Teema peaks olema huvitav nii seminari läbiviijale kui ka osalejatele. Teemad leiab selle saidi teemade alt. Loominguline suhtumine tähendab, et teemasid võib käigu pealt muuta ja kui viimasel minutil tuleb uus ja väga huvitav idee, siis võib valida nimekirjas mitte oleva teema.

2. Meetodite ja vahendite valimine
Nii meetodid kui ka vahendid peaksid olema uudsed, sellised mida seminari autor ja kuulajad pole kasutanud. Seminar peab andma meetodist ja vahendist ülevaate. (Mis meetodiga on tegemist, kuidas see toimib, mis vahend see selline on, kus tekkis ja kust seda on võimalik saada, jne)

3. Materjalide loomine
Tunni materjalid peavad sisaldama piisavalt informatsiooni teema, meetodi, vahendi, tagasiside kohta ja juhendeid õpetajale kui ka õpilastele. Juhendite maht peab olema selline, et kordusseminari peab saama, kes tahes kuulajatest läbi viia ilma lisamaterjale loomata.

4. Seminari läbiviimine
Seminar peab sisaldama järgmisi osi:

  • Sissejuhatus ja eesmärkide selgitamine
  • Teema, meetodi ja vahendi selgitamine
  • Aktiivne tegevus(vastavalt õpilase juhendile ja võib olla rühmades)
  • Kokkuvõte
  • Osalejate hindamine
  • Tagasiside ja selle kokkuvõte

Sõltuvalt teema iseloomust, võib mõni punktidest puududa või sisaldada mõnda muud punkti.

5. Hindamine ja tagasiside
See osa seminarist peab andma nii hinnangu õpilasele(hindamine) kui ka õpilasepoolse hinnangu läbiviidud tunnile. Kasutada võib kõige mitmekesisemaid vahendeid ja meetodeid. Näiteks küsitlusi, deBono kuuemütsimeetod, võtmesõnade teste jne.

6. Abi kasutamine
Abi saamiseks võib pöörduda nii õppejõu kui ka kaasüliõpilaste poole. Vastavalt läbivatele ülesannetele, määratakse kõikidele seminaridele tehnilise toe pakkuja. Tunni läbiviimiseks, võib kasutada personaalset abistajat, kelle võib valida kaasüliõpilaste seast. Abiline võib näiteks jagada materjali, korjata tagasisidet jne.

edit