Osalejad praktikumirühmade kaupa - Tulemused 2010 sügisel

 • Hetkel on tulemused ainult eksamitöö kohta (max tulemus 57p).
 • 8. detsember 2010 - hetkel on hinnatud kõik kodused jms tööd. Kes on esitanud, või kavatseb veel esitada lisatöö (õppematerjali koostamine, vt lingiribal Lisatoo linki), siis palun see ka üles laadida allolevale Lisatöö leheküljele (omanimeline link).
 • Punktireal: "Tänase seisuga kõik kokku" on kokku liidetud:
  • Kodused ül punktid - max 18
  • Boonuspunktid
  • Praktikumitulemus

Ei ole liidetud Lisatöö punkte! Palun lisada oma lisatöö allolevale leheküljele, siis saan ka need veel üle kontrollida ja tulemuse (kellel on eksam tehtud) ÕIS'i kanda.

Kui keegi tahab täpsemaid tulemusi teada, siis peate tulema isiklikult minu jutule.

Kellel oli Praktikumiarvestus - kohapealne osa (ilma boonusül) väiksem kui 7p, siis võite leppida kokku minuga järelvastamise aja. Kui praktikumide tulemus koos boonuspunktidega on rohkem kui 13p, siis olete lubatud eksamile.

Üks selline arvestuse uuesti tegemise aeg võiks olla nt: T 14.dets kell 12-14.

Tulemused

 1. Janar Esula
 2. Kaido Irdt
 3. Filipp Ivanov
 4. Sergei Ivanov
 5. Silver Jago
 6. Vitali Jekimtsev
 7. Helen Kask
 8. Ants Konga
 9. Ilja Kromonov
 10. Markus Läll
 11. Siim-Toomas Marran
 12. Maili Mägi
 13. Steve Mägi
 14. Einar Pihlap
 15. Priit Pihus
 16. Taivo Teder
 17. Tanel Teinemaa
 18. Karl Tiirik
 19. Pavel Tomozov

6.jaan

 1. Martin Hagivang
 2. Gerth Jaanimäe
 3. Tõnu Jaarma
 4. Indrek Juhkam
 5. Christjan Kaasik
 6. Karlo Kalamees
 7. Kairi Karlson
 8. Gerold Kivisäkk
 9. Steko Kohtring
 10. Peeter Laanoja
 11. Lauri Laik
 12. Lauri Laur
 13. Robert Laur
 14. Kermo Laurits
 15. Lemmo Lavonen
 16. Tanel Lips
 17. Taivo Miller
 18. Urmas Muser
 19. Nele Naris
 20. Martin Palksaar
 21. Jana Petrovitševa
 22. Priit Pihlamägi
 23. Madis Pink
 24. Madis Pukkonen
 25. Karl Ranna
 26. Timmu Ründal
 27. Andres Saaremõts
 28. Sander Sepp
 29. Ülari Sikk
 30. Vladimir Siltšenko
 31. Taavi Tetlov
 32. Tanel Tähepõld
 33. Ardi Türk
 34. Zepp Uibo
 35. Maarja Uusväli
 36. Ats Vendik
 37. Kerri Gertrud Vestberg

Lisatöö

 1. Janar Esula
 2. Kerri Gertrud Vestberg?
 3. Martin Hagivang
 4. Gerth Jaanimäe?
 5. Tõnu Jaarma?
 6. Indrek Juhkam?
 7. Kairi Karlson
 8. Ilja Kromonov?
 9. Siim-Toomas Marran?
 10. Madis Pukkonen?
 11. Timmu Ründal
 12. Sander Sepp?
 13. Tanel Teinemaa?
 14. Kaido Irdt?
 15. Filipp Ivanov?
 16. Vitali Jekimtsev?
 17. Christjan Kaasik
 18. Lauri Laik?
 19. Robert Laur?
 20. Taivo Miller
 21. Maili Mägi
 22. Steve Mägi?
 23. Martin Palksaar?
 24. Priit Pihlamägi?
 25. Taivo Teder
 26. Taavi Tetlov?
 27. Tanel Tähepõld?
 28. Ardi Türk?
 29. Zepp Uibo?
 30. Silver Jago
 31. Gerold Kivisäkk
 32. Steko Kohtring?
 33. Peeter Laanoja?
 34. Lauri Laur
 35. Tanel Lips?
 36. Nele Naris?
 37. Einar Pihlap?
 38. Madis Pink?
 39. Vladimir Siltšenko?
 40. Pavel Tomozov?
 41. Maarja Uusväli?
 42. Ats Vendik?
 43. Sergei Ivanov?
 44. Karlo Kalamees?
 45. Helen Kask
 46. Ants Konga?
 47. Kermo Laurits?
 48. Lemmo Lavonen?
 49. Urmas Muser?
 50. Jana Petrovitševa
 51. Priit Pihus?
 52. Karl Ranna?
 53. Andres Saaremõts?
 54. Karl Tiirik?
 55. Markus Läll?
 56. Ülari Sikk

Kodused ülesanded - meeldetuletuseks

Boonus

 1. Oma teadmiste täiendamine käsureakeskkondades. Lugeda abiinfot operatsioonisüsteemi abiinfo keskkonnast või Internetist. Vt ka esimest loengut. Ülesandel ei ole hetkel esitamist nõudvat ülesandepüstitust, järgmises loengus võib tulla aga tunnikontroll. 3. sept. 2010.
  Tunnikontrolli tulemused annavad 1-3 lisapunkti (tulemused ei ole hetkel kättesaadavad).
 2. Windowsi pakkfailidega töötamise loenguslaidide lõpus on ülesanne kirjutada pakkfaili kood (testimiseks panna failile nimeks fun.cmd). Selle koodi võiks ka oma Wikilehele välja panna. Tee selleks lehekülg nimega Fun (kui on töö esitatud mingi muu nimega leheküljel, siis kopeeri antud lehe sisu leheküljele Fun).
  Osalejate nimekiri Fun lehekülgedele tähtaeg: 24. sept. 2010. Lisapunkte 2.

Kodused ülesanded

Kokku 18p

 1. Pahalaste otsimine arvutiga koos käivituvate programmide seast (registrifaili põhjal) - Ülesande püstitus tähtaeg: 5. nov. 2010. 10p
 2. Praktikumimaterjalide hulgas on ülesanne pakkfaili kohta. 4p. Esitustähtaeg hiljemalt viimaseks praktikumiks.
 3. Praktikumimaterjalide hulgas on ülesanne shelli skripti kirjutamise kohta. 4p. Esitustähtaeg hiljemalt viimane praktikum.

Kodused 18 + praktikumid 25 + eksam 57 = kokku 100

Lisatööd ja boonuspunktid on pealekauba. NB! Lisatöö peab olema tehtud neil, kes soovivad kursuselt hinnet A.