Wikilehel tööde esitamisest

 1. Kodutööd, lisatööd ja praktikumitööd tuleb leheküljenimega, mis on ülesandes antud.
 2. Osaleja wikilehe külgribal on link oma praktikumilahenduste leheküljele.
 3. Praktikumilahenduste leheküljel on viidad iga praktikumi lahendusele.
 4. Iga praktikumi lahendus on oma leheküljel ja kõik seal esitatud asjad (pildid, tekstifailid) on nähtavad samal lehel ja on salvestatud sellesse (courses) serverisse.
 5. Lahendustena esitatud tekstifailid esitatakse lahenduslehel eelvormindatud (preformatted) tekstina.
 6. Lahendustena esitatud pildid tuleks valida normaalse suurusega.
  1. Soovitav on juba pildi tegemisel valida sobiva suurusega tükk.
 7. Tehtud töö tuleks ka kommenteerida. (Piltidele allkirjad jms).
 8. Lahenduse kirjutamisel võiks redigeerimisakna all asuvasse Author: lahtrisse kirjutada oma nime.

Külgriba redigeerimine

Külgriba pääseb redigeerima, kui aadressiribal muuta URL järgmiselt: Oletame, et ollakse oma Wikilehe pealehel (URLi lõpp on HomePage), siis muuta urli lõpp selliseks, et HomePage asemel on SideBar?action=edit

Redigeerimise lihtsustamiseks on allolevalt toodud külgriba Wikikood olulisemate linkidega:

[[Main.HomePage | %green%Kursuse koduleht%%]]

%navy% '''Minu Nimi'''%%
[[<<]]
[[HomePage | Minu esileht]]
[[Praktikumid]] 
[[<<]]
[[Lisatöö]] 

----
[[SideBar?action=edit | Edit SB]]

Kursuse koduleht

Minu Nimi
Minu esileht Praktikumid
Lisatöö?


Edit SB


Lingid

[[LeheNimi|+]] loob lingi nimega LeheNimi ja kasutab selle lingi kirjeldamiseks vastava lingi nime. (Püstkriipsu järele saab kirjutada ka ise lingile meelepärase nime).

[[LeheNimi|#]] loob viitelingi.

Link mis viitab leheküljele, mida ei ole veel loodud, näeb teistest erinev välja.

Lingi loomiseks, mille kuvatav nimi erineb lingi tegelikust nimest, tuleb link kirjutada koodi kujul: [[LeheNimi | Kuvatav lingi nimi]]

Lingi loomiseks, mille kuvatav nimi on lingi nimi, tuleb link kirjutada koodi kujul: [[LeheNimi]]

Pealkirjad

Pealkirju eristatakse hüüumärgi abil (!). Mida rohkem on hüüumärke, seda madalama taseme pealkirjaga on tegemist. Näiteks:

!!%green% Level 2 Heading
!!!%green% Level 3 Heading

Level 2 Heading

Level 3 Heading

Üleslaadimised

Vaikimisi lubatakse üles laadida järgmiste laienditega(tüüpi) faile.

  'gif','jpg','jpeg','png','bmp','ico','wbmp',     # images
  'mp3','au','wav',                   # audio
  'mpg','mpeg','wmf','mov','qt','avi',         # video
  'zip','gz','tgz','tar','rpm','hqx',          # archives
  'doc','ppt','xls','exe','mdb',            # MSOffice
  'pdf','psd','ps','ai','eps',             # Adobe
  'htm','html','fla','swf',               # web stuff
  'txt','rtf','exe','tex','dvi',''           # misc

Faili laadimiseks leheküljele tuleb kirjutada wikilehe koodi lingi aadress nt: [[Attach:esitlus.pdf]]. Pärast lehekülje salvestamist on antud kohal link mis viitab failide üleslaadimise kohale ja on koheselt võimalik fail üles laadida.

On seatud piirang, kui suur võib maksimaalselt üks üleslaetav fail olla.

Pildid

Pildi üleslaadimiseks tuleb kasutada sama skeemi nagu muu suvalise faili üleslaadmimiselgi. Kasutades koodi sees Attach:Pildinimi.png tekib sellele kohale pärast lehekülje salvestamist link, millelt saab pildi üles laadida.

Pildi suuruse muutmiseks võib kasutada %width=50px% või %height=50px%. Laiuse ja kõrguse suuruse saab muidugi kasutaja ise ära määrata kirjutades sinna kõrguse/laiuse järele sobiva arvu. Käsk %thumb% tähendab käsku %width=100px%.

%width=50px% Attach:partitsioonid.png \
%height=50px% Attach:partitsioonid.png \
%thumb% Attach:partitsioonid.png

Faili nö suuruse muutmine mõjutab ainult seda, kui suurena pilti lehel näidatakse. Lehekülje vaatamiseks tuleb siiski kogu fail alla laadida (ja see võib olla väga suur).

 1. näide. Pilt kuvatakse ekraanil täies suuruses.
 
Attach:partitsioonid.png
 1. näide. Pilt kuvatakse ekraanil pisikese pildina, pilt ise on link suuremale vaatele pildist eraldi lehel.
 
%thumb% [[Attach:partitsioonid.png | Attach:partitsioonid.png]] 
 1. näide. Pildile pealkirja lisamiseks tuleb pildi järele kirjutada püstkriipsuga eraldatult pildi kommentaar. (ükskõik, kas on siis pisipilt lingina või mitte)
 
Attach:partitsioonid.png | '''Siin on mingisugused partitsioonid Windows 7
abil vaatatuna''' 

%thumb% [[Attach:partitsioonid.png | Attach:partitsioonid.png]] | '''Siin
on mingisugused partitsioonid Windows 7 abil vaatatuna''' 

Siin on mingisugused partitsioonid Windows 7 abil vaatatuna

Siin on mingisugused partitsioonid Windows 7 abil vaatatuna

Eelvormindatud tekst

Kui rida algab tühikuga, siis seda kujutatakse teistest tekstiridadest erinevalt.

Tavaline {+tekstirida+} on  selline.
 See {+tekstirida+} algab  tühikuga. 

Tavaline tekstirida on selline.

 See tekstirida algab  tühikuga. 

Pikema bloki kirjeldamisel kasutatakse aga blokimärgendeid. Nende vahele võib mitmes reas kasutada tabulatsiooni ja tühikutemärgistusi.

[@ 
Näiteks:
05.04.2010 13:35  <DIR>     Documents
11.03.2010 14:47  <DIR>     Downloads
02.11.2009 13:15  <DIR>     Favorites
09.02.2010 13:46  <DIR>     Links
30.10.2009 14:13  <DIR>     Music
@]
 
Näiteks:
05.04.2010 13:35  <DIR>     Documents
11.03.2010 14:47  <DIR>     Downloads
02.11.2009 13:15  <DIR>     Favorites
09.02.2010 13:46  <DIR>     Links
30.10.2009 14:13  <DIR>     Music

Blokile saab anda ka lisaparameetreid ette, mis ütlevad, missugune see tekst välja peaks nägema.

%block bgcolor=#f0f9dd border='1px dotted green' padding=5px% [@ 
Näiteks:
05.04.2010 13:35  <DIR>     Documents
11.03.2010 14:47  <DIR>     Downloads
@]
 
Näiteks:
05.04.2010 13:35  <DIR>     Documents
11.03.2010 14:47  <DIR>     Downloads

Kui soovite luua värvilist blokki, kuid kasutada seal sees Wikivormistuses teksti, siis see käib järgnevalt:

>>border="1px dotted green" bgcolor=#f0f9dd margin="6px"
padding="6px"<<
# Siin on midagi
## või ei ole?
''' Kes seda nüüd täpselt mäletab.'''
>><<
 1. Siin on midagi
  1. või ei ole?

Kes seda nüüd täpselt mäletab.