Loenguplaan sügisel 2010

 1. Sissejuhatus, abiinfo SLAIDID 3. sept 2010
 2. Regulaaravaldised ja skriptimine UNIX ja Windows operatsioonisüsteemides.
  1. Windowsi pakkfailidega töötamine SLAIDID
  2. Unix käsud ja skriptimine SLAIDID
 3. Operatsioonisüsteemi mõiste, ajalugu, struktuur SLAIDID
 4. Protsessid ja lõimed SLAIDID 1. okt
 5. Mäluhaldus SLAIDID
 6. Failisüsteemid SLAIDID
 7. Kaitse ja turvalisus SLAIDID
 8. Tudengite ettekanded. <-- 29. oktoobril loengut ei toimu esitatud tööde vähesuse (0) tõttu.

Kodused ülesanded

 1. Oma teadmiste täiendamine käsureakeskkondades. Lugeda abiinfot operatsioonisüsteemi abiinfo keskkonnast või Internetist. Vt ka esimest loengut. Ülesandel ei ole hetkel esitamist nõudvat ülesandepüstitust, järgmises loengus võib tulla aga tunnikontroll. 3. sept. 2010.
  Tunnikontrolli tulemused annavad 1-3 lisapunkti (tulemused ei ole hetkel kättesaadavad).
 2. Windowsi pakkfailidega töötamise loenguslaidide lõpus on ülesanne kirjutada pakkfaili kood (testimiseks panna failile nimeks fun.cmd). Selle koodi võiks ka oma Wikilehele välja panna. Tee selleks lehekülg nimega Fun (kui on töö esitatud mingi muu nimega leheküljel, siis kopeeri antud lehe sisu leheküljele Fun).
  Osalejate nimekiri Fun lehekülgedele tähtaeg: 24. sept. 2010.
 3. Pahalaste otsimine arvutiga koos käivituvate programmide seast (registrifaili põhjal) - Ülesande püstitus tähtaeg: 5. nov. 2010.
 4. Praktikumimaterjalide hulgas on ülesanne pakkfaili kohta. 4p. Esitustähtaeg hiljemalt viimaseks praktikumiks.
 5. Praktikumimaterjalide hulgas on ülesanne shelli skripti kirjutamise kohta. 4p. Esitustähtaeg hiljemalt viimane praktikum.

NB! Küsimärk viida lõpus tähendab, et vastavat lehekülge ei ole veel loodud.

Kevadel toimunud kursuse slaidid