Operatsioonisüsteemid lisatöö

Kursusel hinde A saamiseks (ning ka muidu tulemuste parandamiseks) tuleb teha lisaks üks õppematerjal operatsioonisüsteemide vallas.

 1. Teema: üldjuhul vaba
  • ei taha et sama teemat käsitleks väga palju tudengeid
  • enne kirjutama hakkamist võiks teema õppejõuga kooskõlastada (või annate sellest teada oma wikilehe kaudu)
  • õppematerjali võib koostada ka mitu tudengit koostööna, kuid siis tuleb arvestada sellega, et töö

peab olema kokkuvõttes pikem/sisukam.

 1. Pikkus: ~10 lk
 2. Vormistus: Väga korralik
  • teksti õigekiri peab olema kontrollitud (eesti keele speller)
 3. Korralikult tehtud ja esitatud õppematerjal annab

kuni 20 lisapunkti.

 1. Tähtaeg: Esitada hiljemalt eksamipäevaks.

Lisatöö esitamine grupitööna

 1. Hindamisel ja punktide jagamisel arvestatakse järgmisi komponente:
  1. Vormisus
  2. Sisu
  3. Kasutatavus (Kui lihtne on antud juhendit kasutada/läbida, kas vajab eelnevat masina/teadmiste täiendamist jms)
  4. Töö maht (lehekülg teksti/tööjuhendit koos mõistliku hulga joonistega):
  • Üks autor: ~2 punkti leheküljest (ehk töö pikkus koos saba ja sarvedega on ~10 lk)
  • Kaks autorit: ~1,3 punkti leheküljest (ehk töö pikkus ~15 lk)
  • Kolm autorit: ~1 punkt leheküljest (ehk töö pikkus ~20 lk)
 2. Enne töö lõplikku esitamist on võimalik veel õppejõult parandusettepanekuid küsida.

Valik tudengite esitatud lisatöid