Praktikumis ..

  • Tagasiside lab4 kohta.
  • Praktikumide suuliste vastuste ajal iseseisev töö teistele: alustada Marloni saadetud refactoring-teemalise online-kursusega.
edit