Hindamine

 • Active participation in lectures - There will be 5 lectures for which you will get one point for attending the lecture and for completing a classwork assignment. You will not know in advance which lectures will give a point and which lectures will not give any point. During the lecture, the lecturer will announce that the lecture is worth one point. The lecturer will then give a classwork exercise and you will get one point if you complete it.
 • Online course You will take an online course on Java Code Refactoring from Industrial Logic. You can earn up to five points by completing the labs included in the online course (one point per lab). The login details for accessing the online course were sent to you by e-mail on 4 November and you must submit the printouts of the lab feedback by 7 December at 17:00.
 • Praktikumid - tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Iga ülesande lahendus annab meeskonnaliikmetele võrdselt (maksimaalselt 5) punkti.
 • Eksam - kirjalik, 4 tundi. Eksami eest saab 60 punkti. Aine läbimiseks peab saama minimaalselt 20 punkti.
 • Punktid:
  • Loengud: 5 * 1 = 5p
  • Praktikumid: 7 * 5 = 35p
  • Online refactoring lab: 5p
  • Eksam: 60p
  • Kokku: 105p
 • Hindamine:
  • A - 91 .. 105
  • B - 81 .. 90
  • C - 71 .. 80
  • D - 61 .. 70
  • E - 51 .. 60
  • F - 0 .. 50
 • Hilinemine - praktikumi ülesande lahenduse esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:
  • kuni 1 päev - 10%
  • kuni 1 nädal - 50%
  • muidu - 100%
 • Eelmise aasta tulemustest lähevad arvesse praktikumide tulemused. Kuid vastutavad lektorid soovitavad tungivalt parema hinde saamiseks praktikumid uuesti läbi teha.
edit