Hindamine

"Süsteemihaldus" lõppeb eksamiga. Eksamile pääsemiseks on vaja saada praktikumiarvestus, mis annab ühtlasi ka 30% lõpphindest. 50% lõpphindest annavad loengutes toimuvad lühikesed kontrolltööd, mida on kokku viis tükki - arvesse lähevad neli parimat tulemust. Eksam annab 20% lõpphindest. Eksam on kirjalik, suulise lisavastamise võimalusega.

Praktikumiarvestus

Enne iga praktikumi testitakse süsteemide vastavust eelmises praktikumis püstitatud nõuetele (spetsifikatsioonidele). Testitulemused ilmuvad praktikumide lehele. Kui ainekursuse lõpuni on jäänud veel 2-3 praktikumi, uusi spetsifikatsioone enam juurde ei tule. Praktikumipunkte saab iga rühm/osaleja vastavalt sellele, kui suur osa lõplikest testidest on viimaste nõuete esitamise järel edukad. Selleks, et eksamile pääseda, tuleb seejärel viia süsteem seisu, kus 100% testidest on edukad. Selleks ongi mõeldud viimased 2-3 praktikumi, kus uusi nõudeid enam ei esitata.

Sidebar
Page edit