Project Management

 • Lectures: Fridays 10:15-14:00, Liivi 2-405
 • Lecturers: Neeme Vool, Targo Tennisberg, Juhan Hion

This course provides an introduction to software project management. It covers the processes, systems and methods underpinning project management, as well as concepts and principles of team management.

Eksami tulemused

Loengute kava:

13.02 Neeme Vool

 • Tarkvaraprojekti olemus
 • Tarkvaraprojekti keerukus
 • Tarkvaraprojekti riskid

Lugemist:

 • Linda Wallace, Mark Keil: Software project risks and their effect on outcomes. Communications of the ACM , Volume 47 , Issue 4, April 2004.

Materjalid:

20.02 Targo Tennisberg

Tarkvaraprojekti alustamine

 • Projektijuhi tegevused projekti alguses
 • Tarkvaraprojekti riskid
 • Projekti eesmärkide seadmine
 • Projekti osalised ja nende huvid
 • Skoop ja edukriteeriumid
 • Projektiplaani koostamine
 • Kokkulepped kliendiga
 • Vastutusalade määramine
 • Protsessid projektis ja nende juhtimine
 • Projekti infrastruktuur ja vahendid

Materjalid:
Slaidid ja kommentaarid
Audiosalvestus: 1.osa 2.osa 3.osa 4.osa

Lugemist:

27.02 Neeme Vool

 • Tarkvaraprojekti metoodikad

Materjalid:

6.03 Targo Tennisberg

Vajaduste ja nõuete planeerimine ning ohjamine projekti käigus

 • Nõuete definitsioon ja olemus
 • Projekti visioon ja skoop
 • Kuidas tunda oma kasutajat
 • Nõuete dokumenteerimine
 • Nõuete visualiseerimine
 • Tarkvara kvaliteedi mõõdikud
 • Prototüüpimine
 • Töömahu hindamine
 • Prioritiseerimine
 • Kiviat’i diagramm
 • Nõuete pädevuse kontroll
 • Muudatuste kontroll
 • Muudatuste läbiviimine
 • Muudatused ja riskihaldus

Materjalid:
Slaidid ja kommentaarid
Audiosalvestus: 1.osa 2.osa 3.osa

Lugemist:

 • Practical Project Initiation, Karl Wiegers, peatükk IV
 • Software Requirements, Karl Wiegers
 • Software Estimation, Steve McConnell

13.03 Neeme Vool

 • Projekti meeskonna loomine

Materjalid:

20.03 Neeme Vool

 • Projekti dokumenteerimine

Materjalid:

27.03 Targo Tennisberg

Projektimeeskonna juhtimine

 • Rollid tarkvaraprojektis
 • Töökeskkond
 • Programmeerija produktiivsus ja selle mõjutegurid
 • Töörühmad ja meeskonnad
 • Inimeste jõudluse hindamine
 • Arenguvestlused

Materjalid:
Slaidid ja kommentaarid
Audiosalvestus: 1.osa 2.osa 3.osa 4.osa

Lugemist:

 • Debugging the Development Process, Steve Maguire
 • Peopleware, Tom DeMarco & Timothy Lister
 • Dynamics of Software Development, Jim McCarthy

3.04 Targo Tennisberg

Tarkvaraprojekti lõpuleviimine

 • Projekti eelarve ja selle ohjamine
 • Kommunikatsioon kliendi, juhtkonna ja meeskonna vahel
 • Projekti etappide planeerimine
 • Tehniline disain
 • Tarkvara konstrueerimine (ehk programmeerimine) – projektijuhi vaade
 • Testimine – projektijuhi vaade
 • Projekti üleandmine
 • Projekti lahkamine (postmortem)

Materjalid:
Slaidid ja kommentaarid
Audiosalvestus: 1.osa 2.osa 3.osa 4.osa

Lugemist:

 • Practical Project Initiation, Karl Wiegers, peatükk V
 • The Practical Guide to Defect Prevention, Marc McDonald et al
 • Software Project Survival Guide, Steve McConnell, peatükid III ja IV

10.04 No lecture (Good Friday)

17.04 Juhan Hion

Application Lifecycle Management - Workshop 1

 • Overview
 • Business analyst perspective
 • Project manager's perspective
 • Process governance with VSTS
 • Check-in policies in VSTS
 • Analysts's perspective

24.04 Juhan Hion

Application Lifecycle Management - Workshop 2

 • Developer's perspective
 • Code analysis
 • Code Metrics and Profiling
 • Tester's perspective
 • Unit testing and code coverage
 • Testing process in VSTS
edit