Väike inglise-eesti algoritmika sõnastik

Andmestruktuurid

List, linked list, ...
List, lingitud list, ...
Array
Tabel, maatriks, ...
Hash table, hashing, hash function
Paisktabel, paiskamine, paiskfunktsioon

Graafid, puud

Vt. ka http://www.cc.ioc.ee/jus/gtglossary/gtglossary_est.htm

Graph
Graaf, võrk
Minimum Spanning Tree
Minimaalne täispuu; Minimaalne kattev puu. Sidus atsükliline alamgraaf, mis sisaldab graafi kõiki tippe.
Breadth First Search (BFS)
Laiuti läbimine
Depth First Search (DFS)
Sügavuti läbimine
path
tee
degree, in-degree, out-degree
astak, sisend- ja väljund-astak
cycle, loop, ...
Tsükkel, silmus
Directed and undirected graph
suunatud ja suunamata graaf
bipartite graph
kahe-aluseline graaf

Kommentaar

See on esialgne hädine katse - palun saatke loetelu olulisi termineid mida vaja siis lisada, kui võimalik siis ka (alternatiivsed) vasted eesti keeles.

edit