III praktikumi juhend

Praktikumi eesmärk

Harjutada nõuete kogumist ja nende esitamist arusaadavas vormis läbi modelleerimise ja analüüsidokumentide koostamise.

Klassis

Klassis modellerime määrust, mida leiate siit.

 1. Kirjeldage sõidueksami sooritamise kasutusjuhtumit.
 2. Koostage andmemudel (5 või rohkem olemit ja nendevahelised seosed).
 3. Formuleerige 2-3 mittefunktsionaalset nõuet.
 4. Kirjeldage tegevusskeemina äriprotsess: taotluse esitamine.
 5. Koostage visioonidokument.

Rühmatöö

Rühmatöö tulemusena peavad valmima korporatsiooni kassasüsteemi kirjeldavad analüüsidokumendid:

 1. Visioon - formuleerida lahendatav probleem, sihtrühm, kitsendused jms.
 2. Funksionaalsete Nõuete Spetsifikatsioon - nimetada üles kõik kasutuslood. Spetsifitseerida detailiselt kaks kasutuslugu, mis lähevad 4. praktikumis realiseerimisele.
 3. Lisaspetsifikatsioon - mittefunktsionaalsed nõuded, nõuded tehnilisele keskkonnale.
 4. Ainemudel - koostada andmemudel, dokumenteerida äriprotsessid.

Ülesande püstituse ja nõuete analüüsimisel võiks lähtuda reaalse elu vajadustest. Ennast võiks püüda panna näiteks rakenduse tellija (kliendi) rolli ja mõelda selle peale, milline võiks olla kassasüsteemi funktsionaalsus. Mõelda võib ka nii, et te arendate tarkvaratoodet korporatsioonidele müügiks.

Töö esitamine

Analüüsidokumendid tuleb esitada PDF kujul. PDF ning lähtefailid tuleb hoida Subversionis.

Iga dokument peab sisaldama:

 • Rühma nimi
 • Autorid
 • Oluliste muudatuste ajalugu
  • Kuupäev
  • Mida tehti
  • Kes tegi
 • Dokumendi eesmärk

Analüüsidokumentide Struktuur

Visioon

 • Ülesande püstitus
  • Probleem
   • Kellel
   • Tagajärjed
  • Lahendus
   • Kellele
   • Võimaldab teha mida
   • Erinevus teistest lahendustest
 • Kliendi kirjeldus
  • Kes on klient, kasutajad
  • Keskkond
   • Organisatsioon
   • Kasutajate arv
   • Tehnoloogilised piirangud
  • Kliendi põhivajadused
  • Alternatiivid
 • Loodava süsteemi kirjeldus (lühidalt)
  • Funktsionaalsuse nimekiri
  • Funktsionaalsusest saadavad eelised
  • Eeldused, sõltuvused, ja piirangud
   • Tehnoloogia
   • Välised süsteemid
   • Majanduslikud parameetrid
  • Litsens & hind
 • Prioriteedid

Näide: DEMO visioon

Funksionaalsete Nõuete Spetsifikatsioon

Spetsifikatsioon peaks esitama rakenduse funktsionaalsed nõuded kasutuslugudena. Kasutuslood koosnevad kasutusloo diagrammist ning tekstilisest spetsifikatsioonist (stsenaariumid, jne). Kasutusloo dokumenteerimiseks võib kasutada mallid: mall 1 või mall 2. Kasutuslood tuleb gruppeerida alateemadeks. Dokumendi osade sidumiseks ning nõuete täpsustamiseks tuleb kasutada struktureeritud teksti.

Lisaspetsifikatsioon

 • Kasutatavus (usability)
 • Käideldavus (reliability)
 • Jõudlus (performance)
 • Toetus (support)
 • Lisanõuded:
  • Piirangud realisatsioonile
  • Liidesed väliste süsteemidega
  • Juurutamise piirangud
  • ...

Näide: DEMO Lisaspetsifikatsioon

Ainemudel

 • Andmemudel (klassiskeemina)
 • Olulised äriprotsessid (tegevusskeemidena)
 • Tähtsate olemite või osapoolte olekumudelid (olekuskeemidena)

Modelleerimisvahendid

Töö teostamisel võib kasutada suvalist CASE-vahendit, mis toetab UML-i.

Lingid

 • Tarkvaratehnika 2008 loengud 4 (Ulrich Norbisrath).
 • C. Larman. Applying UML and Patterns.
 • H.-E. Eriksson, M. Penker. UML 2 Toolkit.
 • M. Fowler, K. Scott. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language.
 • UML-i õppematerjal, Liina Lang.
 • UML tutorial.
edit