Praktikumid

Tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Igal rühmal on kindel juhendaja ning iganädalane praktikumi aeg.

Praktikumid toimuvad kahenädalastes tsüklides, mille jooksul peavad tudengid lahedama vastava ülesande. Lahendust tuleb esitada vastava tsükli lõpus. Paaritutel nädalatel tutvustatakse praktikumis uut ülesannet ning toimub konsultatsioon, paaris nädalatel toimub eelmise ülesande hindamine.

Hindamisel peab ülesande lahendust kaitsma juhuslikult valitud meeskonnaliige. Lahenduse hinnet määratakse valemiga L*S, kus L on lahenduse korrektsus ning S \in [0,5..1] on valitud rühma liikme selgituste adekvaatsus. Selle valemi eesmärk on tagada, et kõik rühma liikmed teevad tööd. S=1 peaks olema lihtne saada, kui inimene saab aru kuidas lahendus töötab. Kõik meeskonnaliikmed saavad lahenduse eest võrdse hinde.

Iga rühm peab lahendama kõik ülesanded iseseisvalt!

Teemad

 1. Sissejuhatus, realiseerimine (09.09 - 19.09)
 2. Projektijuhtimine (23.09 - 03.10)
 3. Analüüs (07.10 - 17.10)
 4. Realiseerimine, raamistikud (21.10 - 31.10)
 5. TDD ja Refactoring (04.11 - 14.11)
 6. Projekteerimine (18.11 - 28.11)
 7. Mustrid (02.12 - 19.12)

Praktikumiajad

Arvutipraktikumid toimuvad MS Windowsi klassis Liivi 2-203.

 1. Teisipäev 08:15 juhendaja Darja Krushevskaja
 2. Teisipäev 12:15 juhendaja Tanel Käär
 3. Kolmapäev 08:15 juhendaja Reina Käärik
 4. Reede 12:15 juhendaja Martin Raie (cancelled - if you were in this lab session, you should move to another session)

Tudengite rühmad

Rühma valik tuleb määrata õppeinfosüsteemis .

edit