Hindamine

 • Active participation in lectures - There will be 5 lectures for which you will get one point for attending the lecture and for completing a classwork assignment at the end of the lecture. You will not know in advance which lectures will give a point and which lectures will not give any point. During the lecture, the lecturer will announce that the lecture is worth one point. The lecturer will then give a classwork exercise and you will get one point if you complete it.
 • Praktikumid - tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Iga ülesande lahendus annab meeskonnaliikmetele võrdselt (maksimaalselt 5) punkti.
 • Eksam - kirjalik, 4 tundi. Eksami eest saab 60 punkti. Aine läbimiseks peab saama minimaalselt 20 punkti.
 • Punktid:
  • Loengud: 5 * 1 = 5p
  • Praktikumid: 7 * 5 = 35p
  • Eksam: 60p
  • Kokku: 100p
 • Hindamine:
  • A - 91 .. 100
  • B - 81 .. 90
  • C - 71 .. 80
  • D - 61 .. 70
  • E - 51 .. 60
  • F - 0 .. 50
 • Hilinemine - praktikumi ülesande lahenduse esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:
  • kuni 1 päev - 10%
  • kuni 1 nädal - 50%
  • muidu - 100%
 • Eelmise aasta tulemustest lähevad arvesse praktikumide tulemused. Kuid vastutavad lektorid soovitavad tungivalt parema hinde saamiseks praktikumid uuesti läbi teha.
edit