Sülearvutikasutaja ABC (MTAT.03.226)

Sülearvutikasutaja ABC (MTAT.03.226) 8. - 27. sept

 • Toimumisaeg: 8. kuni 27. september (registreerumine ÕISis)
 • Praktikum: T 16.15 - 18.00, (2. - 4. nädal) Liivi 2-123
 • 2xPraktikum: N 12.15 - 16.00, (2. - 3. nädal) Liivi 2-123
 • Praktikum: N 12.15 - 14.00, (4. nädal) Liivi 2-123
 • Juhendaja: Kersti Taurus (Kersti.Taurus at ut dot ee)
 • Juhendaja: Taavi Duvin (Taavi.Duvin at ut dot ee)
 • Platvormid: Windows, MacOS, Linux

NB! Kui kursusele registreerunute piirarv on täis, võib sellegipoolest avaloengule kohale tulla - võib juhtuda, et tegelikkuses on keegi siiski loobunud.

Eesmärgid:

Kursuse lõpetaja:

 1. oskab kasutada oma sülearvutit ettekannete tegemisel, ühendada ja seadistada lisaseadmeid ning hallata andmeid;
 2. oskab hallata oma sülearvuti tarkvara ja protsesse;
 3. suudab vältida olulisemaid turvariske;
 4. oskab kirjeldada sülearvuti kasutamise ja hooldamise optimaalseid jasäästlikke võtteid;
 5. oskab oma arvutit ühendada võrku, suudab kirjeldada võimalusi ja ohte, mida erinevad ühendamisviisid kaasa võivad tuua.

Arvestuse saamise tingimused:

 1. Osaleda aktiivselt kursusel vähemalt kuuel (6) toimumiskorral & vältida puudumist kahest järjestikusest praktikumist. (Teatud tingimustel saab ka vastu tulla järjestikuse puudumisega)
 2. Iga tunni lõpuks antakse kodune ülesanne – see tuleb lahendada järgmise tunni alguseks
 • Kursuse Wikilehekülje täiendamine küsimuste ning vastustega ning koduste tööde, huvitavate linkide lisamisega omab positiivset mõju arvestuse saamiseks.
 • Kui ülaltoodud nõuded jäävad täitmata on võimalus teha lisatöö (väike õppematerjal Teie kasutatava sülearvuti kohta).

Sülearvutikasutaja ABC novembris 2008.

edit