Viited

  1. The Educator's Reference Desk "How to Develop a Lesson Plan http://www.eduref.org/Virtual/Lessons/Guide.shtml Hea, üsna lühike selgitus tunnikava koostamiseks koos näidetega. Viimased sisaldavad ka aktiivõppe elemente.
  2. About.com Keskkooliõpetajatele mõeldud juhend "How to write Lesson Plans" http://712educators.about.com/od/lessonplans/ht/lessonplans.htm Sisaldab ka viiteid mitmesugustele lisamaterjalidele: artiklid, alusvormid jne.
  3. About.com Algkooliõpetajatele mõeldud juhend "How to write Lesson Plans" http://k6educators.about.com/od/lessonplanheadquarters/ht/htlessonplan.htm
  4. Dr. B. Kizlik "Six Common Mistakes in Writing Lesson Plans (and what to do about them) http://www.adprima.com/mistakes.htm
  5. Judy Block'i kolmeleheküljeline õpetus "How to write a Lesson Plan" http://www.emunix.emich.edu/~jblock/docs/lessonplan.pdf
edit