Retsenseerimine

Iga läbiviidud tundi retsenseerivad 2 kaaslast ja õppejõud. See tähendab, et iga kursusel osaleja peab läbi viima ühe tunni ja retsenseerima kahe kaaslase tundi.

Retseerimiseks kasutame Donald Kirkpatrick'u poolt välja töötatud hindamise mudelit.


Kirkpatrick'u 4 hindamistaset

Viited Donald Kirkpatrck'u hindamismudelile

  1. http://www.isixsigma.com/dictionary/Kirkpatricks_4_Levels_of_Evaluation-626.htm
  2. ... <siia tuleb veel viiteid>

Kokkuvõte

Retsensiooni soovitatav pikkus on umbes pool lehekülge. Retsensioon peab olema esitatud täistekstina (mitte lausekatkete loeteluna). Selgelt peaks olema eraldatud järgmised tasemd:

  1. Emotsionaalne tase. Kas tund meeldis? Kas oli huvitav? Kas oli piisavalt huvitavat tegevust (või sai kõrvalt meili ja uudiseid lugedes aega surnuks lüüa)?
  2. Õppimine. Mida nimelt te õppisite? Kuidas see haakus teie eelteadmistega? Kas leidsite midagi uut ja kasulikku? Mida?
  3. Kasutamine. Kas saate midagi, mida te selles tunnis õppisite ise kasutada? Kas teie suhtumine millessegi muutus? Kuidas?
  4. Neljada taseme hinnanguid me ei saa anda. Seda saaks teha alles siis, kui te tööl õpitut kasutaksite ja siis analüüsida, kas need tunnid tegid teie töö paremaks, efektiivsemaks.
edit