Kooli Tarkvara 2 ap.

Kohtume kolmapäeviti kell 8.15 Liivi 2 - 315

Õppejõud: Anne Villems, Liivi 2 - 325, tel. 7375450

Eesmärgid.

Kursusel õppija:

- suudab leida oma aine mistahes teema õpetamiseks sobivat tarkvara, olgu õpiprogrammi, mingi sotsiaalse tarkvara näol või mänguna, mis toetab aine õppimist;

- suudab kavandada tundi oma aine mingi teema õpetamiseks tarkvara toel;

- analüüsida kaaslase tundi.

edit