Retsensioon referaadile "Mida pakub Web 3.0"

Käesolevas retsensioonis on autor jälginud etteantud struktuuri: olemas on nii sihtrühma määratlemine kui ka kasutatud kirjanduse loetelu. Võimalik, et sihtrühma on raske täpsemalt määratleda, kuid praeguses seisus paistab, et referaat on mõeldud vist kõigile ("nendele, kes soovivad valmistuda selleks, mida tulevik toob"). Kindlasti oleks kasutatud kirjandus võinud olla mitmekesisem: Wikipedia annab asjadest liiga kokkuvõtliku pildi.

Sissejuhatuses on jäänud selgelt sõnastamata, mis üleüldse on Web 3.0. Kuna erinevaid arusaamu (semantiline veeb, tehisintellekt, oluliselt suurem kiirus jne) on palju, siis valida neist õige nimekiri on küllalt raske, samas selline loetelu sissejuhatuses oleks hoidnud pildi oluliselt selgema. Toodud graafik oli hea, kuid pildil valitsevat ebamäärasust oleks tulnud mingil moel konkreetsemalt kirjeldada, lugeja pole ju teemaga veel kursis. See kõik on hiljem pealkirjadena olemas, kuid vastav sissejuhatav tekst oleks lugejat kindlasti abistanud.

Väga hästi on ära seletatud semantilise veebi põhimõte: arusaadav ja selge! Toodud näited andsid hea pildi sisust. Ka teistest suundumustest oleks võinud ehk veidi rohkem rääkida. Retsenseerijal tekkis neist mõne vastu suur huvi ning see on kindlasti kiituseks referaadi autori aadressil.

Referaadi tugevateks külgedeks pean mitme teema huvitavat selgitamist. Nõrgematest külgedest nimetaksin sissejuhatuse ja kokkuvõtte pealiskaudsust: need mõlemad peaksid andma lugejale selge pildi, mis teda ees ootab.

Referaat polnud plagiaat ning pakkus võimaluse silmaringi laiendada.

edit