Autorendifirma

Probleem. Seoses kasvanud töömahuga ei tule väike autorendifirma enam toime oma andmete haldamisega. Seni kanti kõik autode laenutused ühtsesse raamatusse. Aga rendi perioodide pikenemisega on muutunud juba ainult selle kontrollimine, kas auto tagastati õigeaegselt (kontrollimiseks lehitsetakse raamatut!) üsna võimatuks. Lisaks tahavad nad alustada tellimuste vastuvõtmist Interneti teel. Firma juhid tahavad saada ka mitmesuguseid äritegevuse aruandeid (näit. millised autod on klientide seas populaarseimad, millise firma poolt parandatud autod lähevad sagedamini katki jne.). Senine aruandlus käib ainult rahavoogude kohta.

Kirjeldus. Firmal on mingi hulk erinevaid autosid, mille korrashoiuks ja remontimiseks on neil kokkulepped mitme autoparandustöökojaga. Kliendid saavad tellimusi esitada kas telefonitsi või kohale tulles. Osa tellimusi saabub hotellidest ja reisikorraldusfirmadelt, kes vahendavad oma klientide auto rentimise soove.

Kasutajad. Süsteemi hakkavad kasutama otseseslt kõik klienditeenindajad firmas. Lisaks on vaja ette näha ka veebipõhise rendisoovide registreerimine koos kohese vastusega, millised autid soovitud perioodiks on saadaval. Kasitada tahavad süsteemi ka firma juhid ja raamatupidaja, et saada mitmeid aruandeid vormistada.

edit