Nõuded

Kursuse läbimiseks tuleb teha seminari ettekanne ja väikesemahuline praktiline projekt.

Seminari ettekanne: Referatiivne seminari ettekanne allikate põhjal Sõltuvalt teemade keerulisusest, võib teha ka kahekesi.

Tulemused: Ettekande slaidid ja 1-2 leheküljeline kokkuvõte.

Projekt: (tähtaeg 1.dets) Praktiline töö või referaat konkreetse rakenduse kohta. Ettekande ja demo pikkus: kuni 10 min. Võib teha kuni 3-liikmelistes rühmades.

Edit: header| contents| footer| sidebar