Praktikum 11: Stohhastilised võrgud


Praktikumiülesandeid tuleb esitada e-meilitsi aadressile kt at ut.ee. Esitamise tähtaeg - järgmine praktikum. Ülesannete eest saab kuni 9 punkti. Norm on 5.

Edit: header| contents| footer| sidebar