MTAT.03.186 Neurovõrgud

Loengud: Esmaspäev 12:15, Liivi 2-315
Praktikumid: Reede 10:15, Liivi 2-205
Küsimused: Konstantin Tretjakov (kt at ut dot ee)

Aine sooritamiseks tuleb:

  • Kuulata loenguid
  • Täita praktikumiülesandeid
  • Esineda seminariettekandega või teha mõnda suurema programmeerimisprojekti (võimalikud teemad on siin).
    • Seminariettekanne pikkus on paaristund (1:30) ning seda saab ettevalmistada üksi või kahekesi. Ettekande juurde tuleb kirjutada mõistliku õppematerjali, mis oleks selge ja taaskasutatav. Materjalide kirjutamisel kasutatakse peer-review-d.
    • Programeerimisprojekti puhul tuleb kirjutada lühikest raporti (teema, kasutatud algoritmid, tulemused) ning teha sellest lühikest ettekannet (10-20 min). On ok, kui saadud tulemus pole ideaalne/positiivne, peaasi et tulemus oleks olemas. Lähtekoodi litsents peab olema vaba.

Hindamine

  • Praktikumi ülesanded: 60%
  • Seminariettekanne / projekt: 30%
  • Terminite test: 10%
Edit: header| contents| footer| sidebar