MTAT.03.177 Data Mining Problem-Oriented Seminar
MTAT.03.177 Andmekaevanduse probleem-seminar

Andmed on kopeeritud arhiveerimise eesmärgil. Originaal materjalid on võetud aadressilt.
Materials are copied for arciving purposes. The original source was taken from the address.

  • Seminarid: Kolmapäevity 16:15
  • Organiseerija: Jaak Vilo

Eesmärgid

Seminari eesmärk on praktiseerida iseseisvat probleemi-püstitust ning probleemi-lahendust, tööd väikerühmas. Temaatika on seotud andmeanalüüsiga -- andmekaevandus, masinõppimine, klasterdamise meetodid jne. Töö käigus sooritatakse praktilist probleemilahendust, töö sooritatakse väikerühmas (2-3 inimest).

The goal is to practice group work for problem solving and reporting of results in the Data Mining field.

Miks ja kuidas

Andmekaevandus on teadusharu mis uurib meetodeid (väga) suurtest andmekogudest huvitavate reeglite, seaduspärasuste, trendide ja muu olulise informatsiooni kättesaamiseks.

Töö käigus on oluline iseseisev uurimuslik töö - otsida artikleid, materjale, sõnastada oma probleem, pakkuda välja võimalikud lahendused, lahendamise etapid, sooritada praktiline analüüs, esitada see kirjalikult arusaadaval kujul, jne.

Osalejad: Probleem-orienteeritud seminari osalejad võivad olla kolmanda-neljanda kursuse tudengid, magistrandid ja doktorandid. Töö tehakse väikerühmades. Ideaaljuhul koosneb rühm segamini põhiõppe-, magistratuuri ja doktorantuuri tudengitest. Seminari ainepunktid on kasutatavad kohustusliku magistriseminari eest arvestamiseks.

Seminari formaat

Seminar kasutab analoogset formaati kui sügisel 2003 toimunud andmekaevanduse uurimisseminar. St, valitakse teema, uuritakse seda iseseisvalt, koostatakse uurimiskava ja esitatakse see lühiettekandena, sooritatakse uusimistöö ja kirjutatakse raport, raportit hindavad kaasüliõpilased, saadud kommentaaride alusel viiakse sisse parandused lõppraportisse ning "avaldatakse" need toimetistena. Seminari lõpus toimub "konverents" mille käigus tutvustatakse kõiki sooritatud uurimistöid.

Seekord on tähtis erinevus! Töid võib teha väikegrupis, 2-3 inimest koostöös. See peaks aitama jagada töökoormust, paremini koostada ajakava, püsida graafikus. NB! Kindlasti tuleb teha ajakava ja jälgida selles püsimist, ning mõõta töö tegemiseks eri etappidel kulutatud aega!

Uurimiskava koostamine on kõige olulisem osa projektist - selle käigus otsitakse ja uuritakse vajadusi, eesmárke, taustainfot, pannakse kokku töö sisulise lahenduse visand ja defineeritakse ära konkreetsem ülesanne. Ülesande lahendamise kohta koostatakse täpne ajakava ning lepitakse kokku tööde jaotus ja omavahelised kogunemised.

Hindamine: Hindamise aluseks on:

  • 30% Ülesandepüstitus (kirjalik, paberil, viidetega!)
  • 30% Tehtud töö sisu (ja vastavus ülesandepüstitusele)
  • 10% Teiste tööde hindamine
  • 20% Tehtud töö vormistus
  • 10% Suuline ettekanne

Ettenähtud tähtaja ületamine kahandab punkte: iga ületatud päev kahandab vastavat punktisummat 20%.

Edit: header| contents| footer| sidebar