Teemad

Siin on esialgne teemade loetelu. Enne esimest seminari proovin leida algatuseks vähemalt ühe artikli iga teema kohta. Muidugi võib üles näidata ka oma initsiatiivi ja otsida veebist, CiteSeer-ist ja mujalt.

Assotsiatsioonireeglid ja episoodid

Assotsiatsioonireeglid (sagedased hulgad) ja apriori algoritm

Sagedased episoodid

 • Sündmused (näiteks veateated, logid jt) aja teljel; rakendused
 • Materjale

Reeglipõhised masinõppimise meetodid

Otsustuspuud ja -listid

 • ID3
 • Puu tipu jagamise reeglid, näiteks gini indeks jt.
 • C4.5 Tutorial
 • CN2
 • Materjale: PDF1 PDF2 PS
 • Teema autor: Kristo Käärmann
 • CODE: P02

Tree-pruning methods

 • Mis need on ja miks?
 • Kirjelda meetodeid.
 • Millised neist on head?
 • Materjale: PDF1 PDF2 PS

Inductive Logic Programming

Rough Sets in Machine Learning

 • Rough sets, Bioinformatics, ILP (Jan Komorowski)
 • Materjale: PDF1 PS2

Hierarchical Rule sets and Ripple Down Rules

 • Materjale: PS1

Reeglite headuse hindamiskriteeriumid

 • MDL (ja MML)
 • MDL ja MML printsiipide kasutus masinõppes.
 • Kuidas hinnata tuletatud teooriate-reeglite headust?
 • MDL printsiip (Minimum Description Length)
 • MML - minimum message length measure.
 • http://www.mdl-research.org/
 • Materjale
 • Teema autor: Meelis Kull
 • CODE: P04

Measuring the quality of learned predictors

 • precision
 • recall
 • accuracy
 • ROC curve
 • Classifiers for rare cases
 • Materjale: PDF1 PDF2

Masinõppimise treenimise ja parandamise meetodid

 • Jacknife
 • Leave one out
 • ...

Klassifitseerijate kombineerimine

Klasteranalüüs

 • Klasteranalüüs
 • Hierarhiline
 • K-means
 • Fuzzy C-means
 • Materjale: PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PS1 PS2 PS3
 • Teema autor: Mihhail Juhkam
 • CODE: P05

Sarnasuse mõõdust klasteranalüüsis

 • Sarnasuse ja kauguse hindamise mõõdud
 • Dimensionaalsuse needus
 • Sarnasuse mõõt ja klasterduse kiirendamine kolmnurga võrratuse abil
 • Materjale: PDF1 PDF2PDF3 PDF4 PS1 PS2 PS3
 • Teema autor: Mart Sõmermaa
 • CODE: P06

Mustrite otsimine

Sagedasti esinevate stringi-mustrite otsimine

Arvutuslikud, tõenäosuslikud, jne meetodid

Närvivõrgud

 • Perceptron ja tema omadused-puudused (2lk)
 • Keerulisemad võrgud, peidetud tasemed
 • Treenimise levinumad meetodid

Bayesi võrgud (alused)

Kernel methods and SVM (Support Vector Machines)

Expectation Maximization

 • EM kui optimeerimismeetod?
 • Teema autor: Jelena Zaitseva
 • CODE: P10

Andmekaevanduse rakendusi

Text mining

 • (Vabast) tekstist info eraldamine
 • Infopäringud tekstiandmebaasidesse jne
 • Mis miks kuidas tehakse text miningut
 • Teadusartiklite abstraktide analüüs valkude kohta info saamiseks
 • Ronen Feldman
 • ClearForest
 • Materjale: PDF1 PDF2 PDF3 PS1
 • Teema autor: Jüri Reimand
 • CODE: P11

Data Mining Bioinformaatikas

Data Mining Meditsiini-informaatikas

Muid rakendusi, arengusuundi jne

Võib valida ka järgmisi teemasid: Mixture Modelling and LVQ - learning vector quantization. Independent Copmponent Analysis

Edit: header| contents| footer| sidebar