Seminari ajakava

16.09 kell 12.00 ATI, 511

 • Sissejuhatus andmekaevandusse
 • Teemade tutvustus
 • Teemade jagamine
 • Ülesandepüstitus
 • Ajakava paika panek

30.9 kontakt e-mailiga pluss konsultatiiv-seminar

 • Iga osaleja poolt tagasiside meili teel J. Vilole -
 • oma teema lühisissejuhatus
 • peamise lähtematerjali loetelu-tutvustus. Sisukord ja kava mis sinna kirjutada Küsimused ja probleemid voiks olla enda jaoks juba sonastatud
 • Osa referaadist peab olema meetodi(te) lihtne kirjeldus Selle tutorial-tüüpi materjali kohta peaks olema juba materjal koos
 • Artiklisse tuleks sisse tuua ka 1-2 rakendust kus just antud meetod on hiljutistes publikatsioonides osutunud kasulikuks, st kus on mingi praktiline tulemus

14.10 Kogunemine, kell 12.00 ATI, 511

 • Vahekokkuvõte
 • Artikli vormistamise küsimused
 • KUIDAS KIRJUTADA - loeng?
 • Osalejatelt oodatakse: Sisukorra ja astrakti mustandit, kirjatöö tervikust ca 2/3 ulatuses valmis. Igaüks saab ca 5 minutit 1-2 kile pealt oma teema tutvustamiseks

4.11 Artiklid hindamisele kaastudengitele

 • Artiklite esimene versioon peab olema valmis ja vormistatud (10-15 lk)
 • Artiklid edastatakse refereerimiseks 3-le hindajale
 • Loeng hindamiskriteeriumide kohta ja kuidas retsenseerida.
 • Soovitused kirjutajale kuidas paremaks teha.
 • Hindamine sooritatakse üle (anonüümse) veebi-formi
 • Hindamiseks aega 2 nädalat!

18.11. Hindamistulemuste kokkukogumine, laialijagamine

 • Korjatakse kokku iga artikli kohta käivad retsensioonid ja hinnangud.
 • Hinnangud ja kommentaarid edastatakse autorile.
 • Autor peab viima sisse muudatused ja parandused Samuti jälgima et soovitused on sisse viidud teksti.
 • Muudatuste sisse viimiseks ja lõpliku versiooni valmimiseks on aega 2 nädalat.

2.12 Lõplike versioonide valmis saamise tähtaeg!

 • Lõplikud versioonid edastatakse elektrooniliselt köitmisele.
 • Kõik tööd tuleb esitada:
  • LaTeX + BibTeX formaadis lähtetekstidena,
  • Postscript ja PDF failidena.
 • Kogu töö peab olema ühes kataloogis milles on ka väike shelli skript tar czvf DM_nr_perekonnanimi.tgz DM_nr_perekonnanimi.
 • Organiseerijatele aega ca 1-2 nädalat toimetamiseks
 • Selle aja jooksul tulerb teha korralik loengu-esitus slaididega Hiljem kõik slaidid ka avalikult veebi...

8. 18.-19. detsember Konverents

 • Teemade kaupa grupeeritud-järjestatud loengud
 • Iga ettekanne arvestuslikult 1 tund. (35-45 + 10)
 • Programm koosneb 2h + paus, 2h + paus
 • 15 ettekannet -> 2 päaeva, a 8 ettekannet + lõuna
 • kella 9-st 18-ni (1 tund lõunat)
 • Päeva lõpus õhtusöök ja vabas formaadis arutelu
 • Tagantjärgi iga kirjaliku töö ja ettekande hindamine (anonüümne)
 • Tagasiside igaühe individuaalsele tööle keskmiste ja statistika abil
Edit: header| contents| footer| sidebar